Vlees eten veroorzaakt veel grondwatervervuiling

vlees oorzaak grondwatervervuiling grondwatervervuiling door vlees eten vlees en grondwater grondwatervervuiling door vlees grondwater en vlees

De veehouderij draagt sterk bij aan de vervuiling van het milieu. Stoffen uit de mest komen in regen, rivieren en drinkwater. In Nederland is de vervuiling door de veehouderij groter dan die door het autoverkeer.Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft in een geheime notitie berekent dat er voor een kilo vlees tien kilo mest vrijkomt.Volgens mensen die het kunnen weten, is de veeteelt een van de grootste vervuilers in de wereld. Als gevolg van de grondwatervervuiling neemt de algengroei in het oppervlaktewater toe en dat leidt op zijn beurt weer tot de dood van allerlei waterdieren.Een ander negatief effect van onze vleesconsumptie is dat het grondwater met mest en pesticiden vervuild wordt.

De uit de mengmest afkomstige nitraten worden slechts in beperkte mate door de bodem vastgehouden. Het directe gevolg hiervan is oppervlakte- en grondwatervervuiling door uitspoeling van de mengmest uit de bodem. Uit de lokalisatie van grondwaterwinningen en de nitraatgevoelige grondwaterlagen, bestemd voor openbare drinkwatervoorziening, blijkt dat er in het Vlaamse land vijf probleemzones zijn : de gemeente Avelgem, de omgeving van Brussel, Zuid-Limburg, Noord-oost Limburg en het Blankaartbekken. In deze zones stellen zich problemen inzake de drinkwaterkwaliteit en bijgevolg ook voor de volksgezondheid (blauwziekte bij baby’s, verhoogd kankerrisico). De zuivering van nitraten uit het drinkwater blijkt daarenboven een kostbare zaak te zijn. De waterleidingsbedrijven maken zich bijgevolg terecht zorgen over de bedreiging van de kwaliteit van het grondwater.

Naast het slikken van teveel peniciline of het eten van met antibiotica behandeld vlees lijkt het er nu op dat antibiotica-resistentie zich ook via het grondwater en bodembacterieen kan verspreiden. Rustan Aminov en collega's van de universiteit in Illinois ontdekten dat, mét de wegsijpelende mestresten van een varkensfokkerij, tevens de resistentie tegen het op de fokkerij gebruikte antibioticum - tetracycline - weglekte in het grondwater: het werd zo'n 250 meter verderop aangetroffen in monsters van bodembacterieen.

bron:
Occurence and Diversity of Tetracycline Resistance Genes in Lagoons and Groundwater Underlying Two Swine Production Facilities, Applied and Environmental Microbiology, april 2001, p 1494 ev.TERUG NAAR HOOFDPAGINA

HET LANDEN ABC
WAT STAAT ONS TE WACHTEN ?
Het landen abcAls u ook geïnteresseerd bent in zaken als vlees , kanker , dood , ziekte , dierenleed , bont ,
willem alexander , mondriaan , st. bernhards honden , school , dik , atoombom foto's ,
Utah , Arizona en vele interessante links , ga dan ook eens naar:
  www.kutwereld.nl  

Het verband tussen vlees eten en onze gezondheid,
het milieu, het broeikaseffect, honger in de 3e wereld,
voedselverspilling, grondwatervervuiling en
dierenleed:

Als u meer informatie wenst over vlees:  .

Alles over varkens koeien kippen konijnen kalkoenen eenden/ganzen en vissen.

VIDEO PAGE !

BPRC - WEG ERMEE !!!

marion van h, fröbel deskundige

Foto's van Harreveld

overbevolking !

UW BESTE KEUZE VOOR STUCADOOR IN HAARLEM, HEEMSTEDE, HOOFDDORP en de BOLLENSTREEKUW BESTE KEUZE VOOR DAKBEDEKKING EN DAKREPARATIE IN SASSENHEIM, LISSE, HILLEGOM, LEIDEN, HAARLEM EN DE BOLLENSTREEKDE KOMENDE RAMP VAN DE OVERBEVOLKING - DE EXPLOSIEVE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN

HUIS (WONING / KANTOOR) TE KOOP HAARLEM WILHELMINASTRAAT RIJKSMONUMENTeXTReMe Tracker