Vlees eten is de oorzaak van honger in de 3e wereld

vlees honger honger door vlees eten vlees oorzaak honger vlees honger 3e wereld honger en vlees

Na de Tweede Wereldoorlog werd gekozen voor vlees als belangrijkste eiwitbron voor de bevolking. Besloten werd om de in verband daarmee noodzakelijke productiviteitsverhoging in de agrarische sector te realiseren door industrialisatie van het boerenbedrijf.Thans begint men in te zien dat dit beleid niet juist was. Een werkelijke oplossing van het wereld-eiwitprobleem kan alleen worden bereikt door stimulering van de productie en consumptie van plantaardige eiwitbronnen. De bio-industrie is een ramp voor de arme bevolking van de wereld, omdat een groot deel van de wereldproductie van plantaardige eiwitten als veevoer wordt gebruikt. Veel van het aan de dieren in de Nederlandse bio-industrie gevoerde graan wordt verbouwd op landbouwgrond in de derde wereld, grond die daar dus niet gebruikt kan worden om de plaatselijke bevolking te voeden.Het houden van zoveel dieren wereldwijd voor vleesconsumptie, houdt ook in dat er voor die dieren genoeg land moet zijn om op te grazen. Om dit te bereiken worden veel bossen gerooid. Tussen 1960 en 1985, werd bijna 40 % van alle Centraal Amerikaanse regenwouden vernield voor het creëren van grond voor vee. De regenwouden die de 'longen van de wereld vormen', worden op deze manier ernstig bedreigd. Ook worden in die arme landen kleine boertjes vaak gedwongen om veevoer voor onze dieren te kweken, wat weer tot gevolg heeft dat de plaatselijke bevolking zelf niet genoeg voedsel en landbouw grond heeft. Op deze manier worden armoede en honger in dit soort landen in stand gehouden. Het gebruik van landbouwgronden om dieren op te laten grazen is bijzonder nadelig voor de steeds maar sneller groeiende wereldbevolking. Een normale akker met grasland produceert ongeveer 330 kilo vlees. Hetzelfde stukje grond kan ook 40.000 kilo aardappelen produceren.

Ongeveer 800 miljoen mensen – zowat een zesde van de bevolking uit de derde wereld – zijn ondervoed, waaronder 200 miljoen kinderen. Elk jaar sterven meer dan 6 miljoen kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. De hongerdood slaat elke 3,6 seconden toe. Dit stemt overeen met een vijftigtal jumbojet vliegrampen per dag zonder overlevenden. 

Ondertussen leven 1,3 miljard runderen, 0,9 miljard varkens, 1,8 miljard schapen en geiten, en 14,1 miljard kippen van ongeveer 76% van alle landbouwgrond op onze planeet. Bovendien wordt gemiddeld 44% van alle graangewassen in de wereld gebruikt als veevoeder. Globaal gezien neemt de teelt van veevoedergewassen (andere dan grassen) ongeveer een kwart van alle beschikbare akkerland in. Op deze gronden kan in vele gevallen plantaardig voedsel voor menselijke consumptie verbouwd worden. TERUG NAAR HOOFDPAGINA

HET LANDEN ABC
WAT STAAT ONS TE WACHTEN ?
Het landen abcAls u ook geïnteresseerd bent in zaken als vlees , kanker , dood , ziekte , dierenleed , bont ,
willem alexander , mondriaan , st. bernhards honden , school , dik , atoombom foto's ,
Utah , Arizona en vele interessante links , ga dan ook eens naar:
  www.kutwereld.nl  

Het verband tussen vlees eten en onze gezondheid,
het milieu, het broeikaseffect, honger in de 3e wereld,
voedselverspilling, grondwatervervuiling en
dierenleed:

Als u meer informatie wenst over vlees:  .

Alles over varkens koeien kippen konijnen kalkoenen eenden/ganzen en vissen.

VIDEO PAGE !

BPRC - WEG ERMEE !!!

marion van h, fröbel deskundige

Foto's van Harreveld

overbevolking !

UW BESTE KEUZE VOOR STUCADOOR IN HAARLEM, HEEMSTEDE, HOOFDDORP en de BOLLENSTREEKUW BESTE KEUZE VOOR DAKBEDEKKING EN DAKREPARATIE IN SASSENHEIM, LISSE, HILLEGOM, LEIDEN, HAARLEM EN DE BOLLENSTREEKDE KOMENDE RAMP VAN DE OVERBEVOLKING - DE EXPLOSIEVE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN

HUIS (WONING / KANTOOR) TE KOOP HAARLEM WILHELMINASTRAAT RIJKSMONUMENTeXTReMe Tracker