Vlees eten is de grootste bedreiging van het milieu

vlees eten schadelijk voor het milieu vlees eten slecht voor het milieu vlees eten verpest het milieu vlees eten schadelijk voor het milieu vlees eten schadelijk voor het milieu

Er wordt geschat dat het aandeel van de veeteelt in de verdwijning van het tropisch regenwoud 80% is. Het kappen van tropisch regenwoud is veruit de belangrijkste oorzaak van het uitsterven van plant- en diersoorten.
In 1997 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest; genoeg om de hele gemeente Amsterdam met een 25 cm dikke laag te bedekken!
† Enkele algemene effecten van veehouderij op het Nederlandse milieu:
- penetratie van de bodem door stikstof en fosfaat;
- bijdrage aan de zure regen door de uitstoot van ammoniak: 30-35% van de totale zure regenbelasting door Nederlandse emissiebronnen;
- verspreiding van zware metalen (koper, cadmium, zink e.a. via veevoer) en pesticiden in bodem en grondwater;
- belasting van bodem en water door kalium.
Hoeveelheid diergeneesmiddelen die jaarlijks in het milieu belandt: 500.000 kg.
IndustriŽle veeteelt heeft ook een ongunstig effect op het milieu, en niet alleen vanwege de mestoverschotten. Omdat zoveel graan voor veevoer nodig is gaan in de wereld waardevolle natuurlijke gebieden verloren. "In het zuiden van BraziliŽ is het schitterende subtropische woud van de Uruguay-vallei omgehakt en verbrand om sojabonen te laten groeien, voor veevoer in Europa," aldus de Braziliaanse oud-minister van Milieu Josť Lutzenberger in een interview.
Vlees eten is schadelijk voor het milieu. Onze voedselproductie legt een enorm beslag op onze natuurlijke hulpbronnen. Voor de landbouw, de veeteelt en de voedingsindustrie hebben we veel energie, water en land nodig. De productie van vlees pleegt echter een veel grotere aanslag op het milieu dan de productie van groenten en fruit. Dit komt doordat vee veel land nodig heeft om te grazen. Voor dit doel worden duizenden bomen gekapt met als gevolg dat in regenwouden jaarlijks 1.000 tropische dieren uitsterven. Vervolgens wordt het vrijgemaakte land te intensief gebruikt waardoor de woestijngrenzen steeds verder oprukken.


boskap voor veevoerTERUG NAAR HOOFDPAGINA

HET LANDEN ABC
WAT STAAT ONS TE WACHTEN ?
Het landen abcAls u ook geÔnteresseerd bent in zaken als vlees , kanker , dood , ziekte , dierenleed , bont ,
willem alexander , mondriaan , st. bernhards honden , school , dik , atoombom foto's ,
Utah , Arizona en vele interessante links , ga dan ook eens naar:
  www.kutwereld.nl  

Het verband tussen vlees eten en onze gezondheid,
het milieu, het broeikaseffect, honger in de 3e wereld,
voedselverspilling, grondwatervervuiling en
dierenleed:

Als u meer informatie wenst over vlees:  .

Alles over varkens koeien kippen konijnen kalkoenen eenden/ganzen en vissen.

VIDEO PAGE !

BPRC - WEG ERMEE !!!

marion van h, frŲbel deskundige

Foto's van Harreveld

overbevolking !

UW BESTE KEUZE VOOR STUCADOOR IN HAARLEM, HEEMSTEDE, HOOFDDORP en de BOLLENSTREEKUW BESTE KEUZE VOOR DAKBEDEKKING EN DAKREPARATIE IN SASSENHEIM, LISSE, HILLEGOM, LEIDEN, HAARLEM EN DE BOLLENSTREEKDE KOMENDE RAMP VAN DE OVERBEVOLKING - DE EXPLOSIEVE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN

HUIS (WONING / KANTOOR) TE KOOP HAARLEM WILHELMINASTRAAT RIJKSMONUMENTeXTReMe Tracker