VISSEN
Tegenwoordig wordt het merendeel van de consumptiepaling uit bassins opgevist en niet uit vrije wateren. Van de forel en zalm zijn vrijwel alle in winkels verkrijgbare producten afkomstig uit de bio-industrie en niet uit het wild. Tegelijkertijd worden er honderden tonnen Afrikaanse meerval gekweekt. Deze populaire vis vindt onze wateren te koud en kan hier alleen in 'aquacultuur' overleven.
Ook zijn er initiatieven om kabeljauw en schol in de bio-industrie op te kweken. Dit wordt zelfs gestimuleerd door de overheid die vissenhouderij als alternatief ziet voor andere bio-industrietakken die in moeten krimpen.
Er wordt al vele jaren geŽxperimenteerd met het genetisch manipuleren van vissen op extra vet en vleesaanzet. Zalmen in fokkerijen zijn veel groter dan hun natuurlijke soortgenoot. Bij forel wordt een extra chromosoom ingebracht aardoor ze sneller groeien en veel zwaarder worden.
Vissen in kweekvijvers zijn nog niet gedomesticeerd. Ze zijn afkomstig van wilde populaties en vertonen dezelfde schrikreacties als hun niet gevangen soortgenoten. Stress is dan ook een groot probleem. Door de grote dichtheden worden de dieren vaak agressief en verwonden ze elkaar. De dieren krijgen grote hoeveelheden antibiotica, groeibevorderaars en andere medicijnen toegediend om de 'stress-ziektes' te bestrijden. Dit komt terecht in het water waarna het vaak ongezuiverd een rivier of de zee instroomt, hierdoor wordt het ecologisch evenwicht van wilde populaties verstoord. Dit geldt bijvoorbeeld voor zalmfokkerijen die voornamelijk in Noorse en Schotse baaien worden opgefokt in grote kooiconstructies in het zeewater.
Een ander probleem is dat vissen die op zee worden gekweekt,vaak ontsnappen door breuken in het net. Hierdoor raakt de wilde populatie vermengd met de gekweekte en worden ziektes overgebracht die de wilde populatie nog verder onder druk zetten.
Het doden van vissen is vaak een lange lijdensweg. Als vissen op het droge worden gehaald zijn ze vaak nog tientallen minuten lang in leven in een pijnlijke doodstrijd. Palingen worden in een 'zoutbad' gedood. De palingen worden in zout gelegd waarna het zout op de huid inbijt. Langzaam drogen de palingen uit en sterven de verstikkingsdood. Deze doodstrijd kan urenlang duren. Het landbouwministerie heeft al eerder aangegeven dat deze dodingsmethode verboden zou moeten worden vanwege haar wreedheid.

VISFABRIEKEN
Bulldozers van de zee worden ze genoemd. De drijvende visfabrieken die soms wel de grootte hebben van een voetbalveld, zijn uitgerust met geavanceerde radarapparatuur om de vis op te kunnen sporen, vissen de zeeŽn schoon leeg. Hun netten die kilometers lang zijn, vangen alles wat er in hun weg komt. De vissen als ze eenmaal gevangen zijn, worden nog urenlang in het net achter het schip aangesleept. Als ze eenmaal naar boven worden gesleept, worden veel vissen de dupe van het te snel ophalen vanuit een grote diepte. Hun zwemblaas knapt, ogen ploppen uit de oogkassen, en kan zelfs de maag via de mond naar buiten doen komen. Eenmaal aan boord worden de vissen gescheiden. De kleinere soorten worden gelijk op ijsscherven gegooid. Hier sterven ze een langzame verstikkingsdood, of worden doodgedrukt door de vissen die boven op hen worden gestapeld. De grotere vissen worden gesorteerd, door een ijzeren haak in ze te slaan, en dan op een grote hoop te slingeren, soort bij soort. Daarna worden de vissen opengesneden, wederom een langzame, pijnlijke dood. De rest van het gevangen spul (wat niet voor handel geschikt is) wordt met een schep of hooivork weer overboord geschept. Ook met het milieu nemen deze vissers het niet al te nauw. Per jaar worden 450,000 plastic containers, 26 miljoen kilo plastic verpakkings materiaal, en 149 miljoen kilo plastic visnet in zee gedumpt. De Nederlandse vloot hoort tot de modernste ter wereld. De vloot bestaat uit 878 kotters, 13 diepvriestrawlers en 77 mosselschepen.

vissen-14  vissen-17  vissen-23  vissen-24  vissen-09  vissen-10 vissen-01  vissen-02  vissen-03  vissen-04  vissen-05  vissen-06  vissen-07  vissen-08      vissen-11  vissen-15  vissen-16  vissen-19  vissen-20  vissen-21  vissen-22  vissen-25  vissen-26  vissen-27  vissen-28  vissen-29  vissen-30  vissen-31  vissen-32   vissen-12  vissen-13  vissen-18 ALLEMAAL VOOR UW TONGETJE....