EENDEN
Eenden werden in Nederland traditioneel gehouden voor de productie van eieren. Het was vroeger een leuke bijverdienste voor Zuiderzeevissers in de omgeving van Ermelo en Harderwijk. Zij lieten de dieren van februari tot november buiten rondlopen op gras of op kale zandgrond.
Maar ook voor de eenden staat de tijd niet stil... Tegenwoordig worden duizenden eenden per bedrijf gehouden voor de vleesproductie. Terwijl ze vroeger voornamelijk buiten liepen zitten ze nu vanwege wettelijke verplichtingen allemaal in dichte stal.
Eendeneieren zijn nauwelijks meer gewild. Vlees is nu het belangrijkste eendproduct. Dons wordt in Nederland niet gewonnen van levende eenden, wel van geslachte dieren. Elders komt het levend plukken van eenden (en ganzen) wel op grote schaal voor. Het vlees is grotendeels bestemd voor de export.
Sinds 1998 is het verboden om eenden buiten te houden. Dit is gedaan omdat de eenden buiten zo dicht bij elkaar zaten dat de mest van de eenden ophoopte en het grondwater vervuilde. Eenden zijn van nature watervogels. Bij veel natuurlijke gedragingen, zoals eten, poetsen van het verenkleed en paren, speelt water een belangrijke rol. In de stal wordt echter naast drinknippels, geen water verstrekt. Dit leidt tot gestoord gedrag bij de eenden, zoals overmatig poetsgedrag.
In de stal is meestal wel stro aanwezig, maar de dieren leven soms ook op kale roostervloeren. Op volledig roostervloeren ontstaan vaak grote problemen met pikkerij. De eenden die op de kale roostervloeren geen voedsel kunnen zoeken gaan naar elkaar pikken. Dit leidt tot regelrecht kannibalisme. Om deze reden is het in oude stallen nog toegestaan om een deel van de boven- en ondersnavel af te knippen. Dit is een pijnlijke behandeling die soms zeer onnauwkeurig gebeurt. Slecht snavelkappen leidt er toe dat de dieren hun leven lang veel pijn ondervinden of moeilijk kunnen eten. Ook ontstaan door betonnen roostervloeren veel pootgebreken.

FOIE GRAS - GANZENLEVERPATE
De informatie op deze website gaat over de Nederlandse bio-industrie. In Nederland wordt geen foie gras geproduceerd maar omdat het zo gruwelijk is en wel volop verkocht wordt in Nederland volgt hieronder toch het verhaal achter foie gras.
Wakker Dier voert al jaren actie tegen het dwangvoederen van ganzen en eenden voor de productie foie gras. Dit is namelijk een van de ergste vormen van dierenmishandeling. Ook het wetenschappelijk comite van de Europese Commissie concludeerde na onderzoek dat voor de productie van foie gras eenden en ganzen ernstig in hun welzijn worden aangetast . Ganzen en eenden worden de laatste 2 weken van hun leven 2 of 3 maal daags gedwangvoederd: grote hoeveelheden vette maispap wordt met een trechter of slang geforceerd in de maag gepompt. Hierdoor krijgt een dier een tot 10 keer grotere vette lever dan normaal.
De onnatuurlijk opgepompte lever zorgt voor allerlei gezondheid- en welzijnsproblemen. De dieren worden kortademig, de lever functioneert niet meer goed en de dieren kunnen niet meer normaal lopen omdat de lever de poten wegdrukt. Door de trechter krijgen veel dieren last van slokdarmontstekingen. In het slachthuis blijkt dat 30 tot 70% van de dieren botbreuken, ernstige verwondingen of infecties heeft. Driekwart van de dieren zit tijdens deze weken van dwangvoedering in individuele kooitjes opgesloten, waar ze vrijwel niet kunnen bewegen. Foie gras is dus pure dierenmishandeling!
In Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Polen is dit dan ook al lang expliciet verboden. Ook In Engeland, Zwitserland en Nederland verbieden algemene dierenwelzijnsregels het dwangvoederen en komt het gelukkig dan ook niet voor. Desondanks wordt nog altijd 22.000 kilo foie gras jaarlijks naar Nederland geimporteerd en vervolgens geserveerd in voornamelijk dure restaurants. Wakker Dier roept iedereen op foie gras gerechten niet te eten.
Nota bene: vaak vertellen mensen dat de foie gras die zij verkopen wel diervriendelijk zou zijn. Dit is niet waar. Een Europese handelsverordening heeft vastgelegd dat de naam foie gras alleen gebruikt mag worden voor levers van meer dan 250 (eenden) of 400 (ganzen) gram. Dit gewicht kan, zo geven wetenschappers aan, alleen bereikt worden met de dieronvriendelijke dwangvoedering. Trap dus niet in deze goedkope verkooppraatjes en eet iets anders!

eend-01  eend-02  eend-03  eend-04  eend-05  ganzenlever-01  ganzenlever-02  ganzenlever-03  ganzenlever-04  ganzenlever-05  ganzenlever-06  ganzenlever-07  ganzenlever-08  ganzenlever-09  ganzenlever-10      ganzenlever-13  ganzenlever-14    ganzenlever-16   ganzenlever-15 ganzenlever-11  ganzenlever-12


ALLEMAAL VOOR UW TONGETJE .....

IEMAND DIE VLEES EET EN NIET WEET WAAR DAT VANDAAN KOMT IS DOM.
IEMAND DIE VLEES EET EN NIET WIL WETEN WAAR DAT VANDAAN KOMT IS LAF.
IEMAND DIE VLEES EET EN WEL WEET WAAR DAT VANDAAN KOMT HEEFT GEEN HART.

TERUG NAAR HOOFDPAGINA

HET LANDEN ABC
WAT STAAT ONS TE WACHTEN ?
Het landen abc


UW BESTE KEUZE VOOR SQUASH EN FITNESS IN HAARLEM SCHALKWIJK

UW BESTE KEUZE VOOR DAKBEDEKKING, LEKKAGE EN DAKREPARATIE IN SASSENHEIM, LISSE, HILLEGOM, HAARLEM, LISSERBROEK EN DE BOLLENSTREEK

VLEES IS VOOR DE DOMMEN !

BPRC - WEG ERMEE !!! 

DE KOMENDE RAMP VAN DE OVERBEVOLKING - DE EXPLOSIEVE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN

GRATIS REIZEN MET DE OV-CHIPKAART ? klik hier 

eXTReMe Tracker